กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนมกราคม 2564

มท.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยะลาและสงขลา

จัดทำโดย ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ และลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1435 ครั้ง