กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

ภัยแล้ง

ปภ.พร้อมดูแลประชาชนทุกครัวเรือน มุ่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ.พร้อมดูแลประชาชนทุกครัวเรือน มุ่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 183324 ครั้ง