กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

ไฟป่า หมอกควัน

วิธีลดปัญหาไฟป่า-หมอกควัน

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


🧒วิธีลดปัญหาไฟป่า-หมอกควัน🔥

🚫งดเว้นการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ
✅กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง
🚫หลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟในพื้นที่ป่าไม้
✅สร้างแนวกันไฟป้องกันเชื้อเพลิงลุกลาม

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line@1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 113910 ครั้ง