กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

เทศกาลต่างๆ

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

▶️วันที่ 22 มีนาคม  "วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)" 👦👧
อาสาสมัครภาคประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญของภาครัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ❤️
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 113908 ครั้ง