กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เดือนเมษายน 2564

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 39 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 39 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย


7 เม.ย. 64 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 64 - ปัจจุบัน เกิดพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกในพื้นที่ 39 จังหวัด รวม 122 อำเภอ 288 ตำบล 754 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4,303 หลัง รวมถึง กทม. 1 เขต 1 แขวง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 6 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามันประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้  ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ ในห้วงวันที่ 31 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน (7 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.) ส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในพื้นที่ 39 จังหวัด รวม 122 อำเภอ 288 ตำบล 754 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4,303 หลัง รวมถึงกรุงเทพมหานคร 1 เขต 1 แขวง ผู้เสียชีวิต 1 ราย (น่าน) ผู้บาดเจ็บ 6 ราย (น่าน 1 ราย สุรินทร์ 4 ราย พิจิตร 1 ราย) แยกเป็น

ภาคเหนือ 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา น่าน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ รวม 46 อำเภอ 154 ตำบล 516 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 3,164 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ นครพนม เลย อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา รวม 47 อำเภอ 86 ตำบล 151 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 830 หลัง ผู้บาดเจ็บ 4 ราย

ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวม 23 อำเภอ 37 ตำบล 54 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 168 หลัง

ภาคตะวันออก 4 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชลบุรี ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 5 อำเภอ 11 ตำบล 33 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 111 หลัง
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5485 ครั้ง