กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนเมษายน 2564

ปภ. ชี้แจงมาตรการดูแลความปลอดภัยทางถนนช่วงสงกรานต์ 64

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ให้สัมภาษณ์สด ในประเด็น “ศปถ. เข้มดูแลความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564” ในรายการเคลียร์ คัด ชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5373 ครั้ง