กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนเมษายน 2564

ปภ. ชี้แจงมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ... เทศกาลสงกรานต์ 64

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ MMM Magazine on air ในประเด็น “การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์” ซึ่งจะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5364 ครั้ง