กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

อุบัติเหตุทางถนน

ปภ. แนะเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถ เพิ่มึความปลอดภัยในการเดินทาง

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”
👧มาเรียนรู้วิธีเตรียมร่างกายให้พร้อมขับรถกับ ปภ.กันนะคะ❤️
✅นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
🚫ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
🚫ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท
🚫ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน
✅ขับรถทางไกลควรมีเพื่อนร่วมเดินทาง
🚫ง่วงไม่ขับ
🚫ไม่ควรเดินทางเวลากลางคืน
✅จิบน้ำบ่อยๆ
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews




จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 130968 ครั้ง