กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

อุบัติเหตุทางถนน

ปภ. แนะข้อควรปฏิบัติขณะขับรถทางไกล ห่างไกลอุบัติเหตุ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”
👧มาเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติขณะขับรถทางไกลกับ ปภ.กันนะคะ❤️
🚫ไม่แซงในเส้นทางเสี่ยงอันตราย
🚫ไม่ขับรถตามหลังในระยะกระชั้นชิด
✅ให้สัญญาณทุกครั้งก่อนหยุดรถ เลี้ยวรถ แซง
✅หากขับรถช้าควรขับเลนซ้ายสุด
✅เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 130965 ครั้ง