กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 2564

ปภ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ ศปภ. เขตต 13 แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID -19

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 พ.ค.64 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งโรงครัวสนาม รถโรงครัวสนามเคลื่อนที่ และรถผลิตน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เพื่อจัดทำอาหารกล่องและน้ำดื่มสะอาด แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ในเขตพื้นที่ ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ รวม 7 หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือน จำนวน 6,500 คน ทั้งนี้ สามารถสนับสนุนอาหารกล่องได้วันละ 1,500 - 2,000 ชุดต่อมื้อ โดยจะประจำในพื้นที่เพื่อให้บริการและดูแลประชาชนในช่วงวันที่ 20-27 พ.ค.64


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8943 ครั้ง