กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนมิถุนายน 2564

ศปถ. เตรียมเปิดเวทีป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบูรณาการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ ในการกำหนดแนวทางและรูปแบบการจัดงาน รวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 6 ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ จัดงาน ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ และโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมฯจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8495 ครั้ง