กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนกันยายน 2564

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ จังหวัดชัยนาท

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สำนักชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อเตรียมรับน้ำเหนือหลาก และวางแผนป้องกัน พื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ที่เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายธีระชาติ ไทรทอง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมคณะตรวจสถานการณ์ฯ


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14461 ครั้ง