กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนตุลาคม 2564

มท.1 ตรวจเยี่ยม - ให้กำลังใจ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมคณะตรวจติดตามฯ 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20929 ครั้ง