กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนตุลาคม 2564

ปภ. จัดกิจกรรม น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย โดยมี นายชัยณรงค์  วาสนะสมสิทธิ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ นายเธียรชัย ชูกิติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมพิธีฯ 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 38161 ครั้ง