กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนตุลาคม 2564

มท.3 ร่วมกำหนดแนวทางรับมือภัยพิบัติในอนาคต

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีรำลึกวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน “การสร้างความเข้มแข็งในการเป็นหุ้นส่วนและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติอาเซียน” และประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 9 ในฐานะรองประธาน (Vice - Chair) ด้วยระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการรับมือต่อภัยพิบัติที่หลากหลายและความท้าทายรูปแบบใหม่ในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมการและแสดงความพร้อมรับหน้าที่เป็นประธาน ACDM ในปี พ.ศ. 2565 โดยมี พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย
และนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20919 ครั้ง