กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

ตุลาคม 2564

ปภ.สุราษฎร์ธานี รายงานเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันนี้ (21.10 น.) ปภ.สุราษฎร์ธานี รายงานเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านน้ำแดง ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่ม บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 13 คน ถนน 1 สาย ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร และพื้นที่การเกษตร ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และจัดเจ้าหน้าเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำลดลง คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2-3 ชั่วโมง


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1117 ครั้ง