กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2564

มท. รับมอบเรือพายพลาสติก GC ห่วงใยสู้ภัยน้ำท่วม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในนามกระทรวงมหาดไทย รับมอบเรือพายพลาสติกจากกระบวนการ Rotationl Molding จำนวน 128 ลำ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จาก ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งมอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งต่อจังหวัดในพื้นที่ๆ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 33368 ครั้ง