กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2564

ปภ. จับมือ ปค. เสริมทักษะอบรม เน้นอำนวยการ ประสานงาน ปฏิบัติการบรรเทาภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ กรมการปกครอง ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในหลักสูตรอบรมนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ด้านการอำนวยการการบัญชาการ การประสานงาน ตลอดจนการปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเผชิญเหตุ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งผู้บริหารของกรมปภ.และกรมปค. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 33369 ครั้ง