กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2564

ปภ. สร้างภาพจดจำสื่อสารผ่านสติกเกอร์ไลน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การต้อนรับ นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโอกาสส่งมอบสติกเกอร์ไลน์ DPM Volunteer เพื่อสร้างภาพจดจำของปภ.ให้เข้าถึงประชาชนระดับบุคคลโดยตรงสอดคล้องกับการใช้ชีวิตผ่านการสื่อสารสังคมออนไลน์ ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายนำเข้ากองทุนสวัสดิการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 33358 ครั้ง