กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

Info Graphics

สึนามิ

ปภ.แนะวิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดสึนามิ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
เตรียมพร้อมไว้ ก่อนภัยมา ⚠️
🔸️ แผ่นดินไหว-สึนามิ ไม่สามารถคาดการณ์ช่วงเวลา สถานที่ และความรุนแรงได้ล่วงหน้า
👉 ปภ.แนะวิธีปฏิบัติอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดสึนามิ
.
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 305480 ครั้ง