กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
รูปผู้บริหาร กรม ปภ. ค่านิยมองค์กร โลโก้ต่างๆ backdrop ศปถ. ปีใหม่ 2564 Banner รณรงค์ประชาสัมพันธ์ X-stand ส่งเสริมภาพลักษณ์ บอร์ดชัก ส่งเสริมภาพลักษณ์ บอร์ดชัก ความปลอดภัยทางถนน บอร์ดชัก นโยบายทางถนน บอร์ดชัก ความรู้ป้องกันภัย แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือฉบับการ์ตูน หนังสือ / คู่มือ / ปฏิทิน จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2566 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2565 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2564 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2563 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2562 สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ. ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ

สื่อประชาสัมพันธ์

Banner รณรงค์ประชาสัมพันธ์

"เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน" แบบที่ 3

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันหธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปุ่มกดทุกปุ่มในรถมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกัน หากใช้ถูกวิธีจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ แต่หากเผลอกดปุ่มโดยไม่มีความจำเป็น อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับรถได้  👉ปภ.แนะใช้งานปุ่มในรถถูกวิธี...ลดเสี่ยงอันตราย


#ชีวิตวิถีใหม่ #ขับขี่อย่างปลอดภัย #ไร้อุบัติเหตุ” #สวัสดีปีใหม่2565
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 680685 ครั้ง