กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
รูปผู้บริหาร กรม ปภ. ค่านิยมองค์กร โลโก้ต่างๆ backdrop ศปถ. ปีใหม่ 2564 Banner ปี 2562 Banner ปี 2561 X-stand ส่งเสริมภาพลักษณ์ บอร์ดชัก ส่งเสริมภาพลักษณ์ บอร์ดชัก ความปลอดภัยทางถนน บอร์ดชัก นโยบายทางถนน บอร์ดชัก ความรู้ป้องกันภัย แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือฉบับการ์ตูน หนังสือ / คู่มือ / ปฏิทิน จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2565 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2564 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2563 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2562 สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ. ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ

สิ่งพิมพ์

โปสเตอร์

พื้นที่ความรับผิดชอบ 18 ศูนย์เขต

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

Update! 10 ก.ค. 64 ความคืบหน้าการจัดการสารเคมีตกค้าง
กรณีไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมิคัล จังหวัดสมุทรปราการ 

ศูนย์ติดตามสถานการณ์ ปภ. เผยการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการมีดังนี้

- การจัดการสารเคมีที่ตกค้างในพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบ จะใช้สารเคมีอื่นเพื่อปรับสภาพไม่ให้เป็นเชื้อต่อไป ส่วนสารเคมีที่อยู่ในถังจัดเก็บจะวางแผนจัดการตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
- ศูนย์อพยพคงเหลือ 1 จุด ณ วัดสลุด โดยมีประชาชนจำนวน 56 คน
- ผู้ได้รับบาดเจ็บ 47 ราย กลับบ้านแล้ว 43 ราย ยังอยู่ระหว่างการรักษาตัว 4 ราย
- วางแผนดำเนินการขนถ่ายสารเคมีเพื่อนำไปกำจัดที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยใช้รถขนถ่ายสารเคมีของบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คัน ขนาด 24 คิว ซึ่งมีปริมาณสารเคมีที่ต้องขนถ่ายทั้งสิ้น 600 ตัน (600,000 ลิตร) สามารถขนถ่ายได้วันละ 6 เที่ยว (120 ตัน/วัน) คาดว่าใช้ระยะเวลาขนถ่ายสารเคมีไปกำจัดประมาณ 5 วัน
- การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้จัดตั้งจุดรับลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ในวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.รวม 6 จุด ได้แก่ 1) หมู่บ้านศุภาลัย บางนา-วงแหวน 2) หมู่บ้านพฤกษา พาทิโอ 3) หมู่บ้านวิลด์มิลล์ 4) วัดสลุด 5) วัดกิ่งแก้ว 6) อบต.บางโฉลง
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ให้บริการรับแจ้งความเสียหายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้  ณ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 565048 ครั้ง