กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
รูปผู้บริหาร กรม ปภ. ค่านิยมองค์กร โลโก้ต่างๆ backdrop ศปถ. ปีใหม่ 2564 Banner ปี 2562 Banner ปี 2561 X-stand ส่งเสริมภาพลักษณ์ บอร์ดชัก ส่งเสริมภาพลักษณ์ บอร์ดชัก ความปลอดภัยทางถนน บอร์ดชัก นโยบายทางถนน บอร์ดชัก ความรู้ป้องกันภัย แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือฉบับการ์ตูน หนังสือ / คู่มือ / ปฏิทิน จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2566 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2565 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2564 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2563 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2562 สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ. ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ

สื่อประชาสัมพันธ์

หนังสือ / คู่มือ / ปฏิทิน

สมุดโทรศัพท์มหาดไทยปี 2562 (E - Book) ดาวน์โหลดเป็นไฟล์หรือ QR Code

กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ท่านสามารถดาวน์โหลดแยกตามหน่วยงานได้ที่ลิงค์นี้
http://www.pr.moi.go.th/teldata62.htm


หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ด้านล่าง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 659260 ครั้ง