กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

ธันวาคม 2563

ปภ.นำทรัพยากรด้านสาธารณภัยสนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ของ ศบค.มท. ส่วนหน้า จ.สมุทรสาคร

ข่าววันที่ 29 ธ.ค. 63 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปภ.นำทรัพยากรด้านสาธารณภัยสนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ของ ศบค.มท. ส่วนหน้า จ.สมุทรสาครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุพร้อมด้วยทรัพยากรด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า ณ จังหวัดสมุทรสาคร เสริมกำลังและสนับสนุนการจัดการเพื่อสกัดกั้นการระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ส่วนหน้า ในพื้นที่ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" และ "พื้นที่ควบคุม" ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน กำกับ และประสานการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายรองอธิบดีร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำ ศบค.มท. ส่วนหน้าที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุพร้อมด้วยทรัพยากรด้านสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี และเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการฯ โดยจัดส่งรถผลิตน้ำดื่ม รถประกอบอาหาร รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถบรรทุกน้ำ 10,000 ลิตร รถกู้ภัย รถขนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงเต็นท์และมุ่งสนาม โดยได้เข้าประจำ ณ จุดปฏิบัติงาน บริเวณวัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ (28 ธ.ค.63) เป็นการเสริมกำลังและสนับสนุนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ////////////
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 36621 ครั้ง