กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

มกราคม 2564

อาเซียนรวมใจช่วยไทยสู้โควิด-19 – ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย

ข่าววันที่ 5 ม.ค. 64 13.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อาเซียนรวมใจช่วยไทยสู้โควิด-19
ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ประสานงานร่วมกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center) ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียนจากคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (DELSA Satellite Warehouse) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ในแต่ละพื้นที่


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะผู้ประสานงานหลักในคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ จึงได้ประสานงานร่วมกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management: AHA Center) กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อขอรับสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียนในคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (DELSA Satellite Warehouse) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ณ ศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) รวมถึงจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อและมีการกักตัวของกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการบริหาร AHA Centre ได้อนุมัติส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียน ได้แก่ เต็นท์สำหรับครอบครัว จำนวน 500 หลัง มุ้งกันยุง จำนวน 2,000 หลัง และชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล จำนวน 1,500 ชุด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของไทยในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 รวมมูลค่ากว่า 251,550 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 7,550,000 บาท


“ในเบื้องต้น ศบค. มท. ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งมอบชุดสุขอนามัยส่วนบุคคล จำนวน 500 ชุด ให้แก่จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจและช่วยเหลือดูแลการกักตัวของผู้เสี่ยงการติดเชื้อที่กักตัวอยู่ในคอนโดบางใหญ่ซิตี้แมนชั่น อ. บางใหญ่ จ. นนทบุรี ซึ่ง ศบค. มท. จะประเมินความต้องการของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งสิ่งของช่วยเหลือของอาเซียนเพื่อเข้าสนับสนุนต่อไป” นายบุญธรรม กล่าว


สำหรับคลังสิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน (Satellite Warehouse) ที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท เป็นไปมาตรฐานสากล และได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสามารถส่งสิ่งของช่วยเหลือไปยัง 4 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนามได้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านโครงข่ายคมนาคมของอาเซียนในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ถือโครงการสำคัญภายใต้แผนงานความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการขยายระบบโลจิสติกส์และเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนการตอบโต้ภัยพิบัติในระดับภูมิภาคอาเซียน ///////////


https://www.facebook.com/DDPMNews/posts/3567849953280049
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20759 ครั้ง