กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Youtube

รณรงค์ป้องกันโควิด

Youtube

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด - 19

ที่มา : สำนักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ตัวอย่างคลิปจาก Youtube.comจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1642 ครั้ง