กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

มีนาคม 2564

ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี สูบส่งน้ำระยะไกล เพื่อผลิตน้ำประปาไว้ใช้อุปโภคบริโภค

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี สูบส่งน้ำระยะไกล เพื่อผลิตน้ำประปาไว้ใช้อุปโภคบริโภค


ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ เขต 3 ปราจีนบุรี สนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกล พร้อมรถสูบส่งน้ำระยะไกล และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล ม. 8 บ.หนองไผ่ล้อม ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อสูบส่งน้ำเข้าสู่สระเก็บน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20762 ครั้ง