กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

มีนาคม 2564

ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ติดตั้งเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล ไล่น้ำเค็มในพื้นที่การเกษตร

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ติดตั้งเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล ไล่น้ำเค็มในพื้นที่การเกษตร


ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี  สนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยและติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การเกษตร กรณีขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกร 2 อำเภอ 4 ตำบล ในบริเวณพื้นที่ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน และพื้นที่คลองคันพนัง หมู่ 2 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครจำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20778 ครั้ง