กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ป้องกันและเตรียมพร้อม...รับภัยฯ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สึนามิ อัคคีภัย ภัยแล้ง PM 2.5 ภัยหนาว บทความ แผ่นดินไหว เทศกาลต่างๆ อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า หมอกควัน พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง อุทกภัย ดินถล่ม คลื่นลมแรง ภัยอื่นๆ

Info Graphics

อุบัติเหตุทางถนน

ปภ. แนะข้อควรปฏิบัติขณะขับรถทางไกล ห่างไกลอุบัติเหตุ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

“สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”
👧มาเรียนรู้ข้อควรปฏิบัติขณะขับรถทางไกลกับ ปภ.กันนะคะ❤️
🚫ไม่แซงในเส้นทางเสี่ยงอันตราย
🚫ไม่ขับรถตามหลังในระยะกระชั้นชิด
✅ให้สัญญาณทุกครั้งก่อนหยุดรถ เลี้ยวรถ แซง
✅หากขับรถช้าควรขับเลนซ้ายสุด
✅เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 134817 ครั้ง