กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

เมษายน 2564

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรเทาสาธารณภัย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด – เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย


20 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด 33 อำเภอ 82 ตำบล 241 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 588 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด โดยตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 64 – ปัจจุบัน (20 เม.ย.64) เกิดวาตภัยในพื้นที่รวม 57 จังหวัด รวม 308 อำเภอ 826 ตำบล 2,188 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 14,588 หลัง ผู้เสียชีวิต 4 ราย ผู้บาดเจ็บ 10 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว



กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่บริเวณทะเลอันดามันประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยใน 13 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิจิตร ลำปาง อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครปฐม และราชบุรี รวม 33 อำเภอ 82 ตำบล 241 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 588 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด


ขณะที่ข้อมูลสถานการณ์ภัยในช่วงตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน (20 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัยรวม 57 จังหวัด รวม 308 อำเภอ 826 ตำบล 2,188 หมู่บ้าน 2 เขตเทศบาล บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 14,588 หลัง ผู้เสียชีวิต 4 ราย (น่าน มหาสารคาม เลย และอุดรธานี จังหวัดละ 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 10 ราย  ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม



ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ. รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20475 ครั้ง