กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

เมษายน 2564

จังหวัดนราธิวาสเปิดใช้ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรเทาสาธารณภัย

จังหวัดนราธิวาสเปิดใช้ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก
เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19

 


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกที่ทำให้ประเทศไทยได้รับความเสียหาย  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์บริจาคให้รัฐบาลในการจัดสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ชุมพร  ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมจำนวน  12 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ต้องอพยพที่อยู่อาศัยออกจากที่อยู่อาศัยเดิม เพื่อมาอาศัยพักพิงชั่วคราวให้มีความปลอดภัย และมีความเป็นอยู่ที่ดีจนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติจะยุติลง และทรงพระราชทานชื่อว่า “ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก”


โดยขณะนี้ได้มีการก่อสร้างส่วนประกอบอาคารเสร็จแล้วจำนวน 8 แห่ง ใน 6 จังหวัด คือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส , อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา , อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช , อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร , อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีทั้งนี้ ในขณะที่หลายจังหวัดมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้มีการก่อสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักเสร็จและมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค จึงได้มีการปรับใช้สถานที่ศูนย์พักพิงฯ เป็นโรงพยาบาลสนามเป็นที่แรก โดยจังหวัดนราธิวาสได้มีการเปิดใช้ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของจังหวัดนราธิวาสไปแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะสามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่รุนแรงและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จำนวนกว่า 30 เตียง รวมถึงยังได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการสาธารณสุขและการรักษาความปลอดภัย ///////


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20464 ครั้ง