กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

เมษายน 2564

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรเทาสาธารณภัย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด
คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย22 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 6 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 100 หลัง ส่วนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 5 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 9 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 113 หลัง ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ
ความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง  โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช รวม 4 อำเภอ 6 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 100 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต


ส่วนตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 22 เม.ย. 64 เวลา 06.00 น.) มีพื้นที่ประสบวาตภัย 5 จังหวัด รวม 6 อำเภอ 9 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 113 หลัง แยกเป็น

ภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน  รวม 1 อำเภอ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 77 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น และนครราชสีมา รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 13 หลัง

ภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี รวม 1 อำเภอ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับ ความเสียหาย 3 หลัง ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 20 หลัง


ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม


ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20790 ครั้ง