กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

พฤษภาคม 2564

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรเทาสาธารณภัย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด
คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย
14 พ.ค. 64 เวลา 09.20 น. รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ รวม 10 อำเภอ 12 ตำบล 21 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 173 หลัง ส่วนในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10 – 14 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 9 จังหวัด 13 อำเภอ 19 ตำบล 43 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 784 หลังปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีกำลังอ่อน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงโดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัย 5 จังหวัด ได้แก่ พะเยา ลำปาง มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ รวม 10 อำเภอ 12 ตำบล 21 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 173 หลังขณะที่ในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10 – 14 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 9 จังหวัด 13 อำเภอ 19 ตำบล 43 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 784 หลัง 

ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบวาตภัย 54 จังหวัด 248 อำเภอ 670 ตำบล 1,9104 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 9,884 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย (สุราษฎร์ธานี ลพบุรี และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 ราย) แยกเป็น

ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน พิจิตร และพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร เลย ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุดรธานี หนองบัวลำภู และอุบลราชธานี

ภาคกลาง 15 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง ตราด และสระแก้ว ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20766 ครั้ง