กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

พฤษภาคม 2564

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่1 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่1 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย


16 พ.ค. 64 เวลา 09.00 น.รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนม รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 13 หลัง ส่วนในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่10 – 16 พ.ค. 64 เวลา 06.00น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 17 จังหวัด 38 อำเภอ 56 ตำบล 110 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 875 หลังปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)รายงานสถานการณ์ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีกำลังอ่อน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง
โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัย 1 จังหวัด  ได้แก่ นครพนม ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม บ้านเรือนเสียหาย13 หลัง  ขณะที่ในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10 – 16 พ.ค. 64 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่ประสบวาตภัย 17 จังหวัด 38 อำเภอ 56ตำบล 110 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 875 หลัง


ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 – ปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบวาตภัย 54 จังหวัด 248อำเภอ 676 ตำบล 1,948 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย10,024 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย (สุราษฎร์ธานีลพบุรี และนครราชสีมา จังหวัดละ 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 2 ราย (สุราษฎร์ธานีและนครราชสีมา จังหวัดละ 1 ราย) แยกเป็น

ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชรเชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน พิจิตร และพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร เลย ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญอุดรธานี หนองบัวลำภู และอุบลราชธานี

ภาคกลาง 15 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยานนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สมุทรปราการสมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรานครนายก ปราจีนบุรี ระยอง ตราด และสระแก้ว ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด


ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20753 ครั้ง