กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

พฤษภาคม 2564

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก 17 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปภ.รายงานเกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก 17 จังหวัด
คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด - เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

19 พ.ค. 64 เวลา 09.00 น. รายงานตั้งแต่วันที่ 15 – 19 พ.ค. 64
เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัยและน้ำไหลหลาก 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน พิจิตร ตาก สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ อำนาจเจริญ สุรินทร์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครสวรรค์ กาญจนบุรี ชัยนาท และอ่างทอง รวม 30 อำเภอ 56 ตำบล 115 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 679 หลัง ส่วนในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครนายก สุรินทร์ และอำนาจเจริญ รวม 7 อำเภอ 14 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 133 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ประกอบกับอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก โดยในห้วงวันที่ 15 พ.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน (19 พ.ค.64 เวลา 06.00น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และน้ำไหลหลาก 17 จังหวัด รวม 30 อำเภอ 56 ตำบล 115 หมู่บ้าน  บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 679 หลัง แยกเป็น

ภาคเหนือ 6 จังหวัด  ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง ลำพูน พิจิตร และตาก รวม 12 อำเภอ 23 ตำบล 52 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 395 หลัง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ สกลนครนครพนม ชัยภูมิ อำนาจเจริญ สุรินทร์ และนครราชสีมา รวม 13 อำเภอ 25 ตำบล 51 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 2535 หลัง

ภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง

ภาคกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ชัยนาท และอ่างทอง รวม 4 อำเภอ 7 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 33 หลัง

ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครนายก สุรินทร์ และอำนาจเจริญ รวม 7 อำเภอ 14 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 133 หลัง ดังนี้ นครนายก เกิดวาตภัยในอำเภอเมืองนครนายก รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน สุรินทร์ เกิดวาตภัยใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าตูม อำเภอโนนนารายณ์ อำเภอสนม และอำเภอรัตนบุรี รวม 12 ตำบล 31 หมู่บ้าน อำนาจเจริญ เกิดวาตภัยในอำเภอ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอปทุมราชวงศา รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20807 ครั้ง