กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

พฤษภาคม 2564

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยน้ำไหลหลาก และดินไสลด์ 23 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด- เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยน้ำไหลหลาก และดินไสลด์ 23 จังหวัด
คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด- เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย20 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น.รายงานตั้งแต่วันที่ 15 – 20 พ.ค. 64เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 23 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่พะเยา น่าน ลำปาง ลำพูน พิจิตร ตาก เลย สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุบลราชธานีสุรินทร์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครสวรรค์ กาญจนบุรี ชัยนาท อ่างทอง นครนายกและนครศรีธรรมราช รวม 41 อำเภอ 71 ตำบล 144 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย801 หลัง ส่วนในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครนครราชสีมา นครศรีธรรมราช พะเยา ลำปาง และเชียงราย รวม 6 อำเภอ 10 ตำบล 21หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว         กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงประกอบกับอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักโดยในห้วงวันที่ 15 พ.ค. 64จนถึงปัจจุบัน (20 พ.ค.64 เวลา 06.00น.)มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินไสลด์ 23 จังหวัด รวม 41 อำเภอ 71 ตำบล 144 หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 801 หลัง แยกเป็น ภาคเหนือ8 จังหวัด  ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปางลำพูน พิจิตร และตาก รวม 17 อำเภอ 30 ตำบล 68 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 487 หลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8 จังหวัด ได้แก่ เลย สกลนคร นครพนมชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สุรินทร์ และนครราชสีมา รวม 16 อำเภอ 28 ตำบล 55 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย256 หลัง ภาคตะวันออก ได้แก่ปราจีนบุรี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 16 หลัง ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์กาญจนบุรี ชัยนาท อ่างทอง และนครนายก รวม 5 อำเภอ 8 ตำบล 12 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 33 หลัง ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช รวม 2 อำเภอ 4 ตำบล 8 หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหาย 9 หลัง


ส่วนในรอบ 24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครนครราชสีมา นครศรีธรรมราช พะเยา ลำปาง และเชียงราย รวม 6 อำเภอ 10 ตำบล 21 หมู่บ้าน ได้แก่ กรุงเทพมหานครเกิดวาตภัยในเขตพระโขนง รวม 1 แขวง นครราชสีมา เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน นครศรีธรรราชเกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอนบพิตำ และอำเภอสิชล รวม 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน พะเยา เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยารวม 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน ลำปาง เกิดวาตภัยในอำเภอแจ้ห่มรวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน เชียงรายเกิดวาตภัยในอำเภอป่าแดด รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด


ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20771 ครั้ง