กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

พฤษภาคม 2564

ปภ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ ศปภ. เขตต 13 แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID -19

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 พ.ค.64 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ จัดตั้งโรงครัวสนาม รถโรงครัวสนามเคลื่อนที่ และรถผลิตน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เพื่อจัดทำอาหารกล่องและน้ำดื่มสะอาด แจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ในเขตพื้นที่ ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ รวม 7 หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือน จำนวน 6,500 คน ทั้งนี้ สามารถสนับสนุนอาหารกล่องได้วันละ 1,500 - 2,000 ชุดต่อมื้อ โดยจะประจำในพื้นที่เพื่อให้บริการและดูแลประชาชนในช่วงวันที่ 20-27 พ.ค.64


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20769 ครั้ง