กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

มิถุนายน 2564

ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สถานการณ์คลี่คลายแล้ว (27 มิ.ย. 64)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในอำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา สถานการณ์คลี่คลายแล้ว


27 มิ.ย. 64 รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา  บ้านเรือนเสียหาย 3 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม  ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ  สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20757 ครั้ง