กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

มิถุนายน 2564

ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว (28 มิ.ย. 64)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยใน 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว

28 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา หนองบัวลำภู และอุตรดิตถ์ รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 8 หลัง ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับ จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา หนองบัวลำภู และอุตรดิตถ์ รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 8 หลัง แยกเป็น

นครราชสีมา เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง

หนองบัวลำภู เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง บ้านเรือนเสียหาย 5 หลัง

อุตรดิตถ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดารา และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย

ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20799 ครั้ง