กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

กรกฎาคม 2564

UPDATE สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดตาก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

📢UPDATE สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดตาก


29 ก.ค. 64 เวลา 11.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)  รายงานเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ระมาด และอำเภอแม่สอด รวม 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 204 หลัง  โดยอำเภอแม่สอด น้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่  4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่ปะ และตำบลแม่กาษา อำเภอแม่ระมาด น้ำในลำห้วยแม่ละเมาและลำห้วยโปร่งเกร็ดล้นตลิ่งเข้าท่วม ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลแม่จะเรา ปัจจุบันสถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำเริ่มลดลง


ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดตาก และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณจังหวัดตาก สาขาแม่สอดร่วมกับหน่วยทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20469 ครั้ง