กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

กรกฎาคม 2564

ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานการณ์คลี่คลายแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานการณ์คลี่คลายแล้ว30 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม 2 หมู่บ้าน ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัด          สุราษฎร์ธานี บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1 หลัง หอกระจายข่าวล้มทับสายไฟ และต้นไม้หักโค่นกีดขวางถนน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20460 ครั้ง