กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

สิงหาคม 2564

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัยรวม 4 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว เร่งสำรวจพื้นที่-ช่วยเหลือประชาชน

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

28 ส.ค.64 เวลา 10.30 น. ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด 5 อำเภอ 6 ตำบล/เทศบาล 18 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 57 หลัง ถนน 9 จุด ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าฟื้นฟูพื้นที่และให้การช่วยเหลือประชาชน


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์อุกทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 5 อำเภอ 6 ตำบล/เทศบาล 18 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 57 หลัง ถนน 9 จุด ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

- ชลบุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำภอบางละมุง เมืองพัทยา รวม 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเขาตาโล ชุมชนเขาน้อย อรุโณทัย ชุมชนวัดธรรมสามัคคี บงกช เพนียดช้าง และชุมชนหนองใหญ่บ้านล่าง
- ปราจีนบุรี น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอนาดี ตำบลบุพรามหณ์ รวม 5 หมู่บ้าน
- ระยอง น้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ รวม 3 ตำบล/เทศบาล 5 หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง (เทศบาลตำบลทับมา และเทศบาลนครระยอง) และอำเภอวังจันทร์ (ตำบลวังจันทร์)
- สระแก้ว น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ 1 หมู่บ้าน


ปัจจุบันสถานการณ์คลึ่คลายแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบฯ ต่อไป สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 42389 ครั้ง