กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

สิงหาคม 2564

ปภ.รายงานในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยรวม 3 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลาย เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

31 ส.ค. 64 เวลา 10.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก และระยอง รวม 3 อำเภอ 3 หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 65 หลัง และถนน 4 สาย ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ จากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนัก ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 ส.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ใน 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี และสมุทรปราการ รวม 22 อำเภอ 51 ตำบล 135 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 65,088 ครัวเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
- ภาคเหนือ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดตาก และกำแพงเพชร รวม 3 อำเภอ 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ครัวเรือน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวม 2 อำเภอ 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน
- ภาคตะวันออก เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว รวม 12 อำเภอ 26 ตำบล 104 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 424 ครัวเรือน
- ภาคกลาง เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และสมุทรปราการ รวม 4 อำเภอ 9 ตำบล 22 หมู่บ้าน บ้านเรือน
ประชาชนได้รับผลกระทบ 424 ครัวเรือน 64,659 ครัวเรือน


ปัจจุบันภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้าน เรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป


สำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20452 ครั้ง