กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

สิงหาคม 2564

ศปภ.เขต 5 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รองรับสถานการณ์ภาวะฝนหนัก

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา 1 เครื่อง ,บริเวณข้างบ่อบำบัดน้ำเสียเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล 2 เครื่อง และบริเวณสระเก็บน้ำแก้มลิงข้างประตูระบายน้ำข่อยงาม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 เครื่อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมรองรับสถานการณ์ภาวะฝนหนัก


#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20448 ครั้ง