กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

สิงหาคม 2564

ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรี

จัดทำโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรี


ปภ.ปราจีนบุรี รายงานตามที่เกิดอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำปราจีนบุรี เข้าท่วมในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน 217  ครัวเรือน และมวลน้ำได้เอ่อล้นตลิ่งแควหนุมาน บริเวณจุดบรรจบกันของแควหนุมานและแควพระปรงมารวมกันเป็นแม่น้ำปราจีนบุรี เข้าท่วมพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า  เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 64 เป็นต้นมา เมื่อเวลา 06.00  น.ประสานข้อมูลกับโครงการชลประทานปราจีนบุรี และสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกกบินทร์บุรี พบว่า ระดับน้ำจุดวัดชุมชนตลาดเก่า วัดได้ 9.54 เมตร ซึ่งระดับน้ำวิกฤติอยู่ที่  8.79 เมตร (ท้ายชุมชนตลาดเก่า) ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนตลาดเก่า  เทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี น้ำท่วมถนนสูง 89 ซม. จุดต่ำสุดท่วมสูง 100 ซม ระยะทางประมาณ 400 เมตร ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ชั่วโมงละประมาณ 1 ซม.


     ทั้งนี้ ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่รวม 2 อำเภอ 8 ตำบล 32 หมู่บ้าน 5 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 862  ครัวเรือน แยกเป็น
- อำเภอกบินทร์บุรี ได้แก่ เทศบาลตำบลกบินทร์ ตำบลวังดาล และตำบลนาแขม รวม 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน 5 ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 456  ครัวเรือน
- อำเภอศรีมหาโพธิ ได้แก่ ตำบลศรีมหาโพธิ ตำบลบางกุ้ง ตำบลสัมพันธ์  ตำบลบ้านทาม  และตำบลท่าตูม รวม  5 ตำบล 20 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 406  ครัวเรือน


โดยศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรีได้สนับสนุนเรือท้องแบน 2 ลำ เรือพาย 50 ลำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนเรือ 204 ลำ มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย สนับสนุนเรือท้องแบน 3 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดปราจีนบุรี มอบยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 130 ชุด และพลร.2รอ. มทบ.12 สนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชน
#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20461 ครั้ง