กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564 พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ (เก่า)

กันยายน 2564

ศปภ.เขต 5 ร่วมกับจิตอาสาและภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ร่วมกับจิตอาสาและภาคีเครือข่าย โดยนำรถประกอบอาหารและรถผลิตน้ำดื่ม ดำเนินการประกอบอาหารมื้อเช้า จำนวน 500 ชุด ส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในแต่ละวันจะมีการประกอบอาหาร จำนวน 1,500 ชุด แบ่งเป็น 3 มื้อ ๆ ละ 500 ชุด

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20763 ครั้ง