กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนตุลาคม 2564 เดือนกันยายน 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 เดือนเมษายน 2564 เดือนมีนาคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนมกราคม 2564 เดือนธันวาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนตุลาคม 2564

ปภ. จัดกิจกรรม น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย โดยมี นายชัยณรงค์  วาสนะสมสิทธิ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ นายเธียรชัย ชูกิติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมพิธีฯ 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16265 ครั้ง