กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนตุลาคม 2564 เดือนกันยายน 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 เดือนเมษายน 2564 เดือนมีนาคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนมกราคม 2564 เดือนธันวาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนตุลาคม 2564

มท.3 ร่วมกำหนดแนวทางรับมือภัยพิบัติในอนาคต

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีรำลึกวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน “การสร้างความเข้มแข็งในการเป็นหุ้นส่วนและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติอาเซียน” และประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ครั้งที่ 9 ในฐานะรองประธาน (Vice - Chair) ด้วยระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการรับมือต่อภัยพิบัติที่หลากหลายและความท้าทายรูปแบบใหม่ในอนาคต อีกทั้งเป็นการเตรียมการและแสดงความพร้อมรับหน้าที่เป็นประธาน ACDM ในปี พ.ศ. 2565 โดยมี พลตำรวจโท ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย
และนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16276 ครั้ง