กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนตุลาคม 2564 เดือนกันยายน 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 เดือนมิถุนายน 2564 เดือนเมษายน 2564 เดือนมีนาคม 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนมกราคม 2564 เดือนธันวาคม 2563 เดือนพฤศจิกายน 2563

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนตุลาคม 2564

ปภ. - สถ. จับมือพัฒนาเด็กประถมศึกศา เรียนรู้วิชาสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดทำหลักสูตรวิชาสาธารณภัย  ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี คณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธี
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16275 ครั้ง