กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ป้องกันและเตรียมพร้อม...รับภัยฯ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สึนามิ อัคคีภัย ภัยแล้ง PM 2.5 ภัยหนาว บทความ แผ่นดินไหว เทศกาลต่างๆ อุบัติเหตุทางถนน ไฟป่า หมอกควัน พายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง อุทกภัย ดินถล่ม คลื่นลมแรง ภัยอื่นๆ

Info Graphics

ภัยหนาว

ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างไรให้ปลอดภัย

ผลิตโดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
🔶การเดินทางท่องเที่ยวตามยอดดอย ยอดภู หรือในช่วงฤดูหนาว หากขาดความระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้  👉ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างไรให้ปลอดภัย

#ปภ.ห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน
☎️ สายด่วน 1784
FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
Twitter @DDPMNews
Line @1784DDPM
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 145936 ครั้ง